Funkcjonalność Systemu Obsługi Rady – najważniejsze funkcje

System Obsługi Rady
Transmisje sesji

  •  

 

 

 

 

 

Możliwość wcześniejszego przygotowania porządku obrad przez Biuro Rady, wgląd do porządku posiedzenia oraz załączonych dokumentów przez Radnych, Sekretarza, Wójta, Burmistrza, Prezydenta.

Możliwość dystrybucji dokumentów w powszechnie stosowanych formatach: doc, docx, pdf, jpg, gif, jpeg, rar, zip, itp. poprzez dodawanie ich do konkretnych punktów posiedzeń sesji.

Systemowa możliwość przekazania prowadzenia sesji i głosowań wiceprzewodniczącemu, przewodniczącemu lub obsłudze Rady.

Automatyczne generowanie protokołu zbiorczego zawierającego również imienne głosowania, bezpośrednio po zakończeniu sesji w formie edytowalnej *.doc, oraz w formie PDF.

Możliwość udostępnienia na żywo widoku głosowań oraz przebiegu sesji na dowolnej stronie internetowej.

Moduł komunikacji, powiadamiania za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Moduł komunikacji, powiadamiania za pośrednictwem wiadomości SMS.

Moduł „Wykaz dokumentów”.

Moduł „Komisje” do dowolnego wykorzystania (w trakcie konfiguracji).

System nie obciąża zasobów JST, serwer obsługujący System Obsługi Rady znajduje się poza jednostką.

Ciągłe wdrażanie nowych funkcjonalności w ramach jednej opłaty.

Możliwość dostosowania/dodania konkretnej funkcji w przypadku zapotrzebowania.

Dostępność pomocy technicznej poza godzinami pracy.

Możliwość pracy na autonomicznym dostępie do internetu, niezależnym od JST.

Możliwość wykorzystania dowolnych laptopów, tabletów, smartfonów do głosowania.

i wiele, wiele więcej…