Sprawdź czy Twoje transmisje sesji są zgodne z prawem.   W związku z wieloma pytaniami w temacie zgodności transmisji i archiwizacji sesji z polskim prawem, …
UODO: Projektowanie ochrony danych osobowych w związku z transmisją i nagrywaniem obrad kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego Strona 1 Dostęp do informacji publicznej jest niezwykle …
Anonimizacja nagrań z sesji coraz częściej zaczyna spędzać sen z powiek osobom obsługującym transmisje. Często nie pomagają prośby przewodniczącego i informacje zamieszczone przy wejściu do …
13 listopada 2019 r. Prezes UODO nadał komunikat odnośnie interpretacji zapisów niektórych ustaw i Rozporządzenia RODO w odniesieniu do transmisji sesji przez urzędy. Doprecyzowane zostały …