informacje

Audiodeskrypcja sesji

Audiodeskrypcja sesji

1. Co to jest audiodeskrypcja? Audiodeskrypcja to technika umożliwiająca osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp do różnorodnych treści audiowizualnych. Polega na dostarczaniu opisu obrazów, ruchów i elementów niemówionych, które są istotne dla zrozumienia danego materiału. W kontekście sesji rady, audiodeskrypcja odgrywa kluczową rolę, umożliwiając pełen dostęp do obrad dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przez opisujący głos, […]

Audiodeskrypcja sesji Read More »

Napisy sesja

Sesja Rady – transkrypcja na tekst

Transkrypcja sesji na tekst Od września 2020 roku każda Sesja Rady Miasta i Gminy powinna być dostępna w wersji tekstowej.  Obowiązek ten wynika bezpośrednio z realizacji ustawy nakazującej zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych. Należy zaznaczyć, że od początku aktualnej kadencji istnieje obowiązek transmisji i publikacji obrad w formie audio-wizualnej. Oczywiście nie

Sesja Rady – transkrypcja na tekst Read More »

Transmisje sesji

Transmisja sesji zgodna z RODO

13 listopada 2019 r. Prezes UODO nadał komunikat odnośnie interpretacji zapisów niektórych ustaw i Rozporządzenia RODO w odniesieniu do transmisji sesji przez urzędy. Doprecyzowane zostały wszystkie niejasności jakie pojawiały się w przestrzeni publicznej odnośnie dokumentów o jakie należy zadbać aby transmisja i archiwizacja sesji odbywała się w sposób zgodny z prawem. Są to między innymi:

Transmisja sesji zgodna z RODO Read More »